Contact us

Hotel Cesarica

Map Icon

Vino antičkog pedigrea

svibanj 15, 2013

Jedna od najslavnijih degustacija vina u povijesti dogodila se prije više od 1800 godina, davne 170. godine naše ere u carskim podrumima u Rimu, središtu dotad poznatog svijeta. Tu se nalazila najbolja zbirka vina koju su prikupili dotadašnji carevi. U te vlažne i hladne podrume, u kojima su se tek ponegdje probijale sunčeve zrake, spustio se Galen, osobni liječnik cara Marka Aurelija, s ciljem: pronaći najbolje vino na svijetu…

U pratnji čuvara podruma, koji mu je trebao pomoći otvoriti i ponovno zapečatiti amfore, krenuo je ravno prema falernskom vinu. “Budući da sve što je najbolje iz svakog dijela svijeta pronađe put do velikih ljudi na zemlji”, napisao je Galen, “za najveće velikane mora se izabrati najbolje od najboljeg. U obavljanju svoje dužnosti, provjerio sam oznake godišta na amforama svih falernskih vina i u moju paletu uvrstio svako vino starije od dvadeset godina.”

Dalje nam govori: “Nastavio sam dok nisam pronašao vino bez trunke gorčine. Staro vino koje nije izgubilo slatkoću najbolje je od svih.” Na žalost, Galen nije zabilježio berbu koju je na kraju odabrao kao najprimjereniju za liječenje cara. Ali… inzistirao je da Marko Aurelije treba piti isključivo to vino u medicinske svrhe. Prema Galenovu mišljenju, što je vino bilo bolje, to je bilo medicinski učinkovitije. “Uvijek pokušajte nabaviti najbolje”, savjetovao je. Budući da se brinuo za carevo zdravlje, Galen je htio biti siguran da propisuje najbolju moguću berbu.

Galenovo zanimanje za vino bilo je uglavnom, iako ne potpuno, profesionalno. Kao mladi liječnik, liječio je gladijatore dezinficirajući im rane vinom, što je u to vrijeme bila uobičajena praksa. Vino se također moglo koristiti za regulaciju tjelesnih sokova. Galen je redovito caru propisivao vino i lijekove koji su sadržavali vino. Prema teoriji tjelesnih sokova, vino se smatralo toplom i suhom namirnicom, pa je povećavalo žutu žuč i smanjivalo flegmu.

Danas je vino najznačajnije piće svake vinorodne zemlje, no okusi vina i način uživanja poprilično su se promijenili od dana kada je čovjek po prvi puta okusio tu božansku kapljicu. U ovom prilogu predstavljamo vam jedno izuzetno vino iz podruma AG Međugorje, obitelji Grge Vasilja. Radi se o posebnoj, ograničenoj seriji i proizvedeno je za istinske uživatelje ovog napitka. Samo se ipak nadamo da, i dizajn nastao ovih dana u našoj agenciji, barem djelopmično prati vrhunske odlike sadržaja zarobljenog u ovoj carskoj butelji – vina antičkog pedigrea.

Share this:

  • Facebook
  • Twitter